Pallen ekipage 2019

Avgående styrelsemedlemmar Leif, Britt och Kjell
2018 års pristagare

Från årsmötet

2018 års pristagare
Avgående styrelsemedlemmar Leif, Britt och Kjell