Styrelsen 2019

Nästa möte: 2019-12-11 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Cristofer Cederberg
Tel: 070-775 49 30

ordforande@borlangebk.se


Christofer Cederberg 1

Ledarmot 1 år

Johnny Burfeldt
Tel: 072-2149160

viceordforande@borlangebk.se

Johnny Burfelt

SEKRETERARE 2 år

Pia Hårdén
Tel: 070-540 06 26

sekreterare@borlangebk.se

sPia Hården

KASSÖR 2 år

Christine Klein
Tel: 076-8077977

kassor@borlangebk.se

cristine

LEDARMOT 1 år

Ove Siverman
Tel: 070-3203557
ove.siverman@borlang
ebk.se

Ove

LEDARMOT 2 år

Anna - Lena Johansson
Tel:073-7500867

anna-lena.johansson@borlangebk.se

 Anna-Lena

LEDARMOT 2 år

Axel Stålberg
Tel:070-6900736

axel.stalberg@borlangebk.se

 Axel

 

SUPPLEANT 2 år

Lena Sjöberg
Tel: 076-9498841

lena.sjoberg@borlangebk.se
Lena Sjöberg

SUPPLEANT 1 år

Josefina Cederberg
Tel: 073-0858155

Josefina.cederberg@borlangebk.se

Josefina

VALBEREDNING

Sammankallande:
Jeanette Ridderström 2 år 

Cecilia Östrand 1 år
Sabina Levin 1 år

WEBMASTER

Ove Siverman
webmaster@borlangebk.se  
Tel: 070-3203557

Ove

REVISORER:
Erik Eriksson
Elin Essmander

SUPLEANT:
Johnny Eliasson
Jan Andersson