Styrelsen 2019

Nästa möte: 2019-03-06 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Cristofer Cederberg
Tel: 070-775 49 30

christofer.cederberg@gmail.com


Christofer Cederberg 1

Ledarmot 2 år

Johnny Burfeldt
Tel: 072-2149160

johnny@burfelt.se

Johnny Burfelt

SEKRETERARE 1 år

Pia Hårdén
Tel: 070-540 06 26

skogis@tailorhills.se


Pia Hården

KASSÖR 2 år

Christine Klein
Tel: 076-8077977

stine.klein@hotmail.com

cristine

LEDARMOT 1 år

Ove Siverman
Tel: 070-3203557
ove.siverman@borlang
sebk.se

Ove

LEDARMOT 2 år

Anna - Lena Johansson
Tel:073-7500867

annalena.johansson1966@gmail.com

 Anna-Lena

LEDARMOT 2 år

Axel Stålberg
Tel:070-6900736

axel.stalberg@gmail.com

 Axel

 

SUPPLEANT 2 år

Lena Sjöberg
Tel: 076-9498841

sjoberglena59@gmail.com

Lena Sjöberg

SUPPLEANT 1 år

Josefina Cederberg
Tel: 073-0858155

Mail: ffifee@gmail.com

Josefina

VALBEREDNING

Sammankallande:
Jeanette Ridderström 2 år 

Cecilia Östrand 1 år
Sabina Levin 1 år

WEBMASTER

Ove Siverman
webmaster@borlangebk.se  
Tel: 070-3203557

Ove

 

REVISORER:
Erik Eriksson
Elin Essmander

SUPLEANT:
Johnny Eliasson
Jan Andersson