Styrelsen 2020

Nästa möte: 2020-08-12 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Axel Stålberg
Tel:070-6900736

axel.stalberg@borlangebk.se

Axel

Ledarmot 1 år

Johnny Burfeldt
Tel: 072-2149160

viceordforande@borlangebk.se

Johnny Burfelt

SEKRETERARE 1 år

Pia Hårdén
Tel: 070-540 06 26

sekreterare@borlangebk.se

sPia Hården

KASSÖR 1 år

Christine Klein
Tel: 076-8077977

kassor@borlangebk.se

cristine

Ledarmot 2 år

Janette Riddarstöm

janette.ridderstrom@borlangebk.se

 

 

 

LEDARMOT 1 år

Tore Karlsson

tore.karlsson@borlangebk.se

 

LEDARMOT 1 år

Anna - Lena Johansson
Tel:073-7500867

anna-lena.johansson@borlangebk.se

 Anna-Lena

LEDARMOT 2 år
Jeanette Ridderström

 

 

SUPPLEANT 1 år

Lena Sjöberg
Tel: 076-9498841

lena.sjoberg@borlangebk.se
Lena Sjöberg

SUPPLEANT 1 år

Gunnar Hydén

g.hyden@hotmail.com

 

VALBEREDNING

Sammankallande:
Camilla Lindkvist 2 år 
Anna-Karin Johansson 1 år
Margreth Andersson 1 år

WEBMASTER

Ove Siverman
webmaster@borlangebk.se  
Tel: 070-3203557

Ove

REVISORER:
Erik Eriksson
Elin Essmander

SUPLEANT:
Johnny Eliasson
Åsa Siverman