Styrelsen 2017

Nästa styrelsemöte: 2018-02-27 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Cristofer Cederberg

christofer.cederberg@gmail.com

070-775 49 30
Christofer Cederberg 1

Vice Ordförande 1 år

Sophia Adrian
mej_adrian@yahoo.se
Sophia Adrian

SEKRETERARE 2 år

Pia Hårdén
skogis@tailorhills.se

070-540 06 26
Pia Hården

 

KASSÖR 1 år

Marianne Skoglund
marianne.skoglund@borlangebk.se 
Tel: 0243235234

Marianne

LEDARMOT 1 år

Åsa Engström
asa.engstrom@outlook.com

Åsa

 

LEDARMOT 2 år

Britt Sandell
britt.sandell001@bredband.net 

Britt Sandell.

 

LEDARMOT 2 år

Leif Svanström

leisva@telia.com

Leif Svanström

SUPPLEANT 2 år

Sofie Fahlin
sofie.fahlin@gmail.com 

Sofia Fahlin1

SUPPLEANT 1 år

Mats Nygren
mats.nygren@passagen.se

070-447 38 10
Mats Nygren

VALBEREDNING

Sammankallande:
Johnny Eliasson 2 år 
plymouth.47@hotmail.com
Carina Otterbo 1 år
Maria Skansen 1 år

WEBMASTER

Ove Siverman
webmaster@borlangebk.se  
Tel: 0703203557

Ove