Kommittèer och sektorer

Om du vill vara med och hjälpa till i någon sektor, vänligen kontakta någon i respektive sektor som du är intresserad av.

Alla kan göra något och all hjälp behövs för att vi ska kunna vara en aktiv klubb.

All hjälp är välkommen!

 


 Tävlingssektor:
Bruks:
vakant

Lydnad:
vakant

 

Hundägarutbildning/Utbildningssektor:
Vakant

            

Tjänstehundsektor

Lars Gustafsson (Sammankallande)
lars.gustafsson@borlangebk.se

Träningssektor:

Johnny Eliasson (Sammankallande)
plymouth.47@hotmail.com 


Träningssektorn är uppdelad i:

- AG Bruks
Vakant

 

- AG Lydnad
Magreth Andersson & Märta Andersson


- Skyddsansvarig

Johnny Eliasson (sammankallande)
plymouth.47@hotmail.com

IGP

Anna Carin Jonsson  (sammankallande)

Cecilia Larsson

Mail: igp@borlangebk.se

                

Rasutvecklingssektor:


- AG mental
 Elisabeth Thorstensson  (Sammankallande)
snjoskennel@telia.com  

- AG Utställning

Sopiha Adrian (Sammankallande)
mej_adrian@yahoo.se

Nose Work / sprcialsök

Åsa Erijsson (Sammankallande) 

  

Köks kommitté

Carina Otterbo  (sammankallande)
carottbo@tele2.se
Tel: 070-2442250

Kjell Andersson 
Tel:070-6771907             

Stugfogde
Vakant


Agilitysektor

Sopiha Adrian (Sammankallande)
mej_adrian@yahoo.se

Rallylydnad

Åsa Engström (sammankallande)
Håkan Engström
Pia Hårdén
Eva Hellström

rallylydnad.borlangebk@outlook.com  


Läger kommitté

Johnny Eliasson (sammankallande)
plymouth.47@hotmail.com

Freestyle:

Märta Anderzon  tel: 070-7421655  (sammankallande)
Ellinor Liedström
Towa Palm
Borlangebk.freestyle@gmail.com

Kontaktombud ungdomar

Jenny Sjöberg 
Tel:070-7759186 
Jannyelizabeth@hotmail.com

 

Nyckelansvarig 

Pia Hårdén
skogis@tailorhills.se
Tel:070-540 06 26

 

Webmaster:

Ove Siverman 
ove.siverman@borlangebk.se