Bli medlem

Vill du bli medlem i Borlänge Brukshundklubb och få tillgång till klubbstuga och träningsplaner?

Medverka på kurser och föreläsningar samt andra aktiviteter anordnade av Borlänge Brukshundklubb?

Tveka inte längre! 

Skriv ditt: namn, adress, telefonnummer, fullständig födelsedata (SBK Centralt behöver det) på ett inbetalningskort samt det belopp och vilket medlemskap gäller. Gäller även internetbank.

"Skulle ni inte få plats med  all info, så skriv namnet när ni betalar via internetbank, resterande info som ni inte får plats med, även namn igen kan ni maila  till   kassor@borlangebk.se  " 

Bankgiro 5205-4848

Medlemskapet är rullande över 1 år

Följande belopp gäller:

Ordinarie medlem från 1/1-2017
520 kr/år

Som ordinarie medlem får du även SBK´s olycksfallsförsäkring ( Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben). Och som ordinarie får man även tidningen Brukshunden med 6 nr/år. 

Familjemedlem
120 kr/år

Familjemedlem kan du bli om någon i din familj, är bosatt på samma adress, och är ordinarie medlem i Borlänge BK. Ange namnet på den du är familjemedlem med när du betalar in avgiften.

Om du redan är medlem i en annan brukshundklubb och vill bli medlem i Borlänge Brukshundklubb betalar du 120 kr/år. Ange medlemsnumret och namnet på den brukshundklubb du är medlem i  på inbetalningskortet. Detsamma gäller om du är ordinarie medlem i rasklubb som SBK har avelsansvaret för.

Ange medlemsnumret och namnet på den rasklubb du är medlem i på inbetalningskortet.

Info från SBK ang medlemskap och försäkring

 

 

Medlemsbevis

Medlemsbevis finns i en pärm på klubben.