Bli medlem

Vill du bli medlem i Borlänge Brukshundklubb och få tillgång till klubbstuga och träningsplaner?

Medverka på kurser och föreläsningar samt andra aktiviteter anordnade av Borlänge Brukshundklubb?

Tveka inte längre! 

Skriv ditt: namn, adress, telefonnummer, fullständig födelsedata (SBK Centralt behöver det) på ett inbetalningskort samt det belopp och vilket medlemskap gäller.

Bankgiro 5205-4848

Betalar du genom internetbank fyller du i samma information under Meddelande.

Medlemskapet är rullande över 1 år

Följande belopp gäller:

Helbetalande medlem från 1/1-2017
520 kr/år

Som helbetalande medlem får du även SBK´s olycksfallsförsäkring och tidningen Brukshunden med 8 nr/år. 

Familjemedlem
120 kr/år

Familjemedlem kan du bli om någon i din familj, bosatt på samma adress, är helbetalande medlem i Borlänge BK. Ange namnet på den du är familjemedlem med.

Om du redan är medlem i en annan brukshundklubb och vill bli medlem i Borlänge Brukshundklubb betalar du 100 kr/år. Ange medlemsnumret och namnet på den brukshundklubb du är medlem i  på inbetalningskortet. Detsamma gäller om du är helbetalande medlem i rasklubb som SBK har avelsansvaret för.

Ange medlemsnumret och namnet på den rasklubb du är medlem i på inbetalningskortet.

Betalar du genom internetbank fyller du i samma information under Meddelande.

 

Medlemsbevis

Medlemsbevis finns i en pärm på klubben.