Önskar få tillgång till stugan

Ni som önskar få tillgång till stugan,
kan antingen maila till mig Ove Siverman på info@borlangebk.se eller via messenger.
Eller till Johnny Burfeldt på johnny@burfelt.se eller via messenger.
Vi vill ha 

• Namn
• Telefonnummer
• Epost
• Medlemsnummer SBK
Skriv vad ni vill ha tillgång till tex. ytterdörr, kök om ni behöver komma in där.