Pallen ekipage 2019

Märta
Anette Zimmergren
Pysselkväll
BBK
Lägre skydd
Högre skydd
Elit skydd
Spår elit Borlänge 2019-09-08
Ly Startklass 24 augusti 2019
Ly Klass 1 24 augusti 2019
Ly Klass 2 24 augusti 2019
Borlänge 2019-06-30 Lydnad Klass 3 B
Borlänge 2019-06-30 Lydnad Klass 3 A
Borlänge 2019-06-30 Lydnad Startklass B
Borlänge 2019-06-30 Lydnad Startklass A
Skydd Högre2019-06-09
Skydd elit 2019-06-09
Lydnadsklass 1 – Borlänge 2019-05-30
Lydnad Startklass - Borlänge 2019-05-30

Påskäggsjakten

09
08
07
06
05
04
03
02
01

Valpkurs

Valpkurs på Borlänge brukshundklubb, instruktör Stefan Hedell

Från årsmötet

2018 års pristagare
Avgående styrelsemedlemmar Leif, Britt och Kjell