Särskilda bedömningsanvisningar för lydnadstävlingar

Klass 1

 

 

Klass 2

 

 

Klass 3

 

 

Startklass