Pallen 2021

Skydd lägre Borlänge 2021-10-03
Skydd högre Borlänge 2021-10-03
Skydd elit Borlänge 2021-10-03
Spår ekl Borlänge 2021-09-18
Ly start 2021-09-12 Borlänge
IGP-3 Borlänge 2021-09-05
IGP-2 Borlänge 2021-09-05
IGP-1 Borlänge 2021-09-05
Spår Apellklass Borlänge 2021-09-04
Lydnad startklass fm Borlänge 2021-08-29
Lydnad startklass em Borlänge 2021-08-29
Lydnad kl1 fm Borlänge 2021-08-29 1
Lydnad kl1 em Borlänge 2021-08-29
Sök lägre klass Borlänge 14 augusti
Sök högre klass Borlänge 14 augusti
Sök elit Borlänge 14 augusti