Pallen 2022

Lägre skydd Borlänge 2022-06-11
Elitklass skydd Borlänge 2022-06-11
IGP 3 Borlänge 2022-05-22
IGP 2 Borlänge 2022-05-22
BH VT Borlänge 2022-05-22
Lydnad klass 1 Borlänge 2022-05-19