Tävlingar 2013

Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-05-11 Spår AKL, Spår LKL Lars Gustafsson
Johnny Eliasson
Anmälda
ekipage
Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-06-01  Ly 1, 2, 3, Elit Janet Carlsson
Lars Gustafsson

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-06-08 Skydd EKL, Skydd HKL,
Skydd LKL
Elisabeth Thorstensson

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-06-29 BSL Kl1, BSL Kl2, BSL Kl3,
IPO Kl1, IPO Kl2, IPO Kl3
Anna Nordin

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-07-04 Ly 1, 2, 3, Elit Margreth Andersson
Harriet Nygren

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-08-11 Sök EKL, Sök HKL,
Sök LKL
Lars Gustafsson

Anmälda
ekipage
  

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-09-01 Ly 1, 2, 3, Elit Margreth Andersson
Harriet Nygren

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-09-07 Spår HKL Elisabeth Thorstensson

Anmälda
ekipage

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat

2013-09-08

Rapport EKL, Rapport HKL,
Rapport LKL

Lars Gustafsson
Johnny Eliasson 

Inställd
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-09-21 Spår EKL Lars Gustafsson
Johnny Eliasson

Samling

Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2013-10-20 Ly 1, 2, 3, Elit Harriet Nygren
Lars Gustafsson
Anmälda
ekipage
Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat