Tävlingar 2016

Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-05-14  Spår AKL, Spår LKL   Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-05-28  Ly 1, 2, 3, Elit   Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-04 Rallylydnad, Avancerad   Sbk/tävling
Inbjudan
 Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-11  Utställning   Inbjudan
Anmälan
 
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-12  Skydd EKL, Skydd HKL, 
Skydd LKL 
  Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-17
2016-06-17 
Ly 1, 2 och 
DM Ly elit
  Sbk/tävling
Sbk/tävling
 Resultat
 Resultat 
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-18  Sök HKL, Sök LKL   Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-06-19 DM Spår EKL, Sök EKL
  Sbk/tävling   Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-07-02  BH, BSL Kl1, 
IPO Kl1, IPO Kl2, IPO Kl3
  Sbk/tävling   Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-07-03 Rallylydnad,Nybörjare   Sbk/tävling 
 Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-07-06 Ly 1, 2, 3, Elit   Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-08-17  Agility officiell " kvällstävling"   SAgiK/tävling 
 Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-08-24  Agility officiell " kvällstävling"   SAgiK/tävling   Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-08-27  Ly 1, 2, 3, Elit   Sbk/tävling   Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-09-03 Spår AKL, Spår HKL   Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-09-24  Spår EKL    Sbk/tävling   Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
2016-10-15   Ly 1, 2, 3, Elit    Sbk/tävling  Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare
Anmälan Resultat
 2016-10-02  KM i Agility      Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat
 2016-10-22  KM Bruks & Lydnad      Resultat
Datum Tävling Tävlingsledare Anmälan Resultat