Tävlingar 2023

 Datum  Tävling  Anmälan  Resultat
 2023-05-06  Spår HKL, LKL  Anmälan  
 2023-05-07  BH/VT  Anmälan  
 2023-05-07  BSL 1,2,3  IGP 1,2,3  Anmälan  
 2023-06-04   Ly start  Anmälan  
 2023-06-10  Skydd LKL, HKL, Elit  Anmälan  
 2023-08-26  Ly start, klass 1  Anmälan  
 2023-10-22  Ly start, klass 1  Anmälan