Styrelsen 2022

Nästa möte: 2022 - 05 - 04 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Tore Karlsson

ordforande@borlangebk.se

 

Vice ordförande 2 år

Thomas Enbäck

thomas_enback@telia.com

SEKRETERARE fyllnadsval 1 år

Sara Andreasson
sekreterare@borlangebk.se

KASSÖR 2 år

Christine Klein
Tel: 076-8077977
kassor@borlangebk.se

Ledarmot 1 år

Pia Hårdén
Tel: 070-540 06 26
skogis@tailorhills.se

LEDARMOT 2 år

Inger Svahn

LEDARMOT 1 år
Caroline Olsson

SUPPLEANT 2 år

Nana Hellström

SUPPLEANT 2 år

Rut Dahlbäck

VALBEREDNING

Sammankallande:
Lena Sjöberg 1 år
Cissi Norberg 2 år
Ove Siverman 2 år

WEBMASTER

Ove Siverman
info@borlangebk.se  
Tel: 070-3203557

REVISORER:

Erik Eriksson
Elin Essmander

SUPLEANT:
Åsa Siverman