Styrelsen 2021

Nästa möte: 2021-11-03 kl.18:00

ORDFÖRANDE 1 år

Tore Karlsson

ordforande@borlangebk.se

 

Vice ordförande 1 år

Johnny Burfeldt
Tel: 072-2149160

viceordforande@borlangebk.se

Johnny Burfelt

SEKRETERARE 2 år

Anna-karin Lindgart
sekreterare@borlangebk.se

KASSÖR 1 år

Christine Klein
Tel: 076-8077977

kassor@borlangebk.se

cristine

Ledarmot 1 år

Pia Hårdén
Tel: 070-540 06 26
skogis@tailorhills.se

Pia Hården

 

LEDARMOT 2 år

Inger Svahn

 

LEDARMOT 1 år
Jeanette Ridderström

janette.ridderstrom@borlangebk.se

 

 

SUPPLEANT 1 år

Gunnar Hydén

g.hyden@hotmail.com

 

 

SUPPLEANT 2 år

Rut Dahlbäck

 

 

VALBEREDNING

Sammankallande:
Cissi Norberg 2 år 
Anna-Karin Jonsson 1 år
Margreth Andersson sammankallande1 år

WEBMASTER

Ove Siverman
info@borlangebk.se  
Tel: 070-3203557

Ove

REVISORER:

Erik Eriksson
Elin Essmander

SUPLEANT:
Johnny Eliasson