Kommittèer & Arbetsgrupper

Om du vill vara med och hjälpa till i någon sektor, vänligen kontakta någon i respektive sektor som du är intresserad av.

Alla kan göra något och all hjälp behövs för att vi ska kunna vara en aktiv klubb.

All hjälp är välkommen!

 


Hundägarutbildning:

Christine Klein 
Mail: kurs@borlangebk.se

Utbildningssektor:

Johnny Burfelt
Mail: viceordforande@borlangebk.se


Arbetsgrupper:

Bruks:
Camilla Lindquist 
Towa L

Lydnad:

Cissi Norberg

IGP

Anna Carin Jonsson

Mail: igp@borlangebk.se

Agility:

Christine Klein (Sammankallande)

Mail: agility@borlangebk.se

 

Rallylydnad:

Åsa Engström (sammankallande)

Håkan Engström
Pia Hårdén
Eva Hellström

Mail: rallylydnad.borlangebk@outlook.com 

Freestyle:

Nose Work / specialsök

Vakant

 

Rasutvecklingssektor:

- AG Mental

Elisabeth Thorstensson  (Sammankallande)
Mail: snjoskennel@telia.com  

- AG Utställning


Mail: 

Aktivitetsgruppen :

Malin Hedin
Johnny Eliasson
Margreth Andersson

 

Arbetsgrupp för köket:

Janette Ridderstöm
Sandra Strand
Marillo Rossing
Mia Söderlund
Katarina Holm

 

Städansvarig:


Mail:


Stugfogde:

Anna - Lena Johansson sammankallande
Lena Sjöberg
Ove Siverman

 

Nyckelansvarig:

Johnny Burfeldt

Tel: 072-2149160

Mail:  johnny@burfelt.se

Ove Siverman

 

Webmaster:

Ove Siverman 
Mail: ove.siverman@borlangebk.se