Kommittèer & Arbetsgrupper

Om du vill vara med och hjälpa till i någon sektor, vänligen kontakta någon i respektive sektor som du är intresserad av.

Alla kan göra något och all hjälp behövs för att vi ska kunna vara en aktiv klubb.

All hjälp är välkommen!

 


Hundägarutbildning:

Christine Klein 
Mail: kurs@borlangebk.se

Utbildningssektor:

Thomas Enbäck
Mail: viceordforande@borlangebk.se


Arbetsgrupper:

Bruks:
Camilla Lindquist 
Towa L

Lydnad:

Cissi Norberg

IGP

Anna Carin Jonsson

Mail: igp@borlangebk.se

Agility:

Christine Klein (Sammankallande)

Mail: agility@borlangebk.se

 

Rallylydnad:
Caroline Olsson (Sammankallande)
Åsa Ericksson

Mail:carro_olsson_@hotmail.com

Freestyle:

Nose Work / specialsök
Elisabeth Thorstensson

 

Rasutvecklingssektor:

- AG Mental

Elisabeth Thorstensson  (Sammankallande)
Mail: snjoskennel@telia.com  

- AG Utställning


Mail: 

Aktivitetsgruppen :

Malin Hedin
Johnny Eliasson
Margreth Andersson

 

Arbetsgrupp för köket:

Mia Söderlund
Tuula Remes
Åsa Siverman
Sandra Siverman

 

Städansvarig:
Mail:


Stugfogde:

Anna - Lena Johansson (Sammankallande)
Lena Sjöberg
Ove Siverman

Gräsklippning runt stugan:
Ove Siverman (Sammankallande)
Kenth Thoreus
Anna-Lena Johansson

 

Nyckelansvarig:

Johnny Burfeldt

Tel: 072-2149160

Mail:  johnny@burfelt.se

Ove Siverman

 

Webmaster:

Ove Siverman 
Mail: ove.siverman@borlangebk.se