Vara fin

Rasutveckling

Som specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) har Svenska Brukshundklubben avelsansvar för brukshundraserna med uppgift att främja en sund avel av klubbens raser för mentalt, exteriört och hälsomässigt fullgoda hundar.

Utställning och Exteriörbeskrivning
Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen ca 100 officiella utställningar för de raser som Brukhundklubben har avelsansvar för.

Detta görs för att utvärdera det exteriöra avelsresultatet men det är också en trevlig tävlingsverksamhet.

Utöver de officiella arrangemangen genomförs ett stort antal inofficiella utställningar varje år.

På dessa får även hundar som inte är av brukshundras delta. Dessa utställningar fungerar som träningsevenemang för både hund och ägare.

För att kunna genomföra arrangemangen utbildar Svenska Brukshundklubben i samarbete med Svenska Kennelklubben exteriördomare samt arrangerar konferenser och vidareutbildningar för dessa.

Svenska Brukshundklubben arrangerar också exteriörbeskrivningar för sina raser.

På dessa görs en noggrann genomgång av hundens fel och förtjänster och alla avvikelser från rasstandarden noteras. Beskrivningen utförs av en exteriörbeskrivare som utbildats av Brukshundklubben i samarbete med respektive rasklubb.

Svenska Brukshundklubben arrangerar också symposier och konferenser för rasklubbar, uppfödare och andra intresserade hundägare rörande avel, hälsa och mentalitet

Utställning den 7/7 2018

BIS 1

BIS 1:a
Joakim Jansson Ludvika med sin Tyska schäfer Qattrogårdens Occra

 BIS Veteran 1

BIS Veteran 1:a
Emma Hult med sin korthåriga Collie Mironik's Zenoni 

BIS Valp 1

BIS valp 1:a 
Synneve Backlund med sin vita herdehund  Rolling Dog's Decibel

Inofficiell hundutställning 2017-05-28

Best in Show vuxen Borlänge 2017-05-28

Best in Show vuxen Borlänge 2017-05-28
J Älgoxens Chili en Jämthund ägare Klas Staffas 

 

Best in Show veteran Borlänge 2017-05-28

Best in Show veteran Borlänge 2017-05-28

 

Best in Show valp Borlänge 2017-05-28

Best in Show valp Borlänge 2017-05-28

Utställning 9 augusti 2014

BIS-1  Borlänge 2014-08-09_foto Tina Fridh

 
/Foto Tina Fridh