Mentalbeskrivning hund, MH

Anmälan till MH/MT görs på SBK tävling "Länk"

Vad är det och vad innebär mentalbeskrivning ? 

Det är hundens beteende vi tittar på och som beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor, reaktioner vid överraskingar, hot och ljud och som beskrivs i en intensitetsskala från ett till fem.
En femma i protokollet betyder nödvändigt vis inte att det alltid är det bästa.

Givetvis är vissa reaktioner mer önskvärd än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till.

Hunden blir varken godkänd eller icke godkänd i en mentalbeskrivning.  
Hundens mentala egenskaper beskrivs, inte bedöms.

 

 

KONTAKTVILLIGHET 

Syfte

- att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor.

Kontaktvillighet

SAMARBETE

Testledaren tar hunden i kopplet och förflyttar sig 10 m från platsen. Hunden ska aktivt lockas att följas med.

Samarbete

HANTERING

Testledaren hanterar hunden genom att föra händerna på varsin sida om hundens bröstkorg, vidare längs bålen, över länden och ner mot bakbenen. Därefter tittar testledaren på hundens tänder.

 Hantering

LEK 1

Syfte

- att beskriva hundens reaktioner i samband med en föremålslek.

 Lek 1

- att beskriva om hunden vill ha en dragkamp med testledaren

 Lek 2 

FÖRFÖLJANDE OCH GRIPANDE

Syfte

- att beskriva hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (byte)

Förföljande & Gripande 1

och gripa det.

Förföljande & Gripande 2 

AKTIVITETSNIVÅ

Syfte

- att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir

Aktivitetsnivå

AVSTÅNDSLEK

Syfte

- att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbete med

Avståndslek 1

främmande person på avstånd från föraren.

Avståndslek 2

ÖVERRASKNING

Syfte

- att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den inte är engagerad i en annan handling.

Samt avreaktion, nyfikenhet och rädsla.

Överraskning

LJUDKÄNSLIGHET

Syfte

- att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud.

Ljudkänslighet 1

Samt avreaktion, nyfikenhet och rädsla.

Ljudkänslighet 2

SPÖKEN

Syfte

- att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig.

Spöken 1

Samt nyfikenhet och avreaktion.

Spöken 2

LEK 2

Syfte

- att beskriva om hundens reaktioner har förändrats sedan Lek 1.

 Lek del 2

SKOTT

Syfte

- att beskriva hundens reaktion i samband med skottlossning. Hunden prövas såväl i aktivitet (lek)

 Skott

som i passivitet.

 Skott i passivitet

Som avslut kan hund och förare få en kort stunds lek tillsammans.

MH-beskrivaren går igenom i protokollet tillsammans med föraren och förklarar hur man tolkar resultatet för eventuell framtida avel, dressyr eller annat.

Skall Du gå med egen hund är det bra om du tittar på några hundar före!
Är det kullsyskon till Din hund som ska gå?
Är Du uppfödare?
Har Du aldrig sett ett MH?
Eller bara nyfiken på hur det går till får
Du självklart vara med som publik!