Bli medlem

Vill du bli medlem i Borlänge Brukshundklubb och få tillgång till klubbstuga och träningsplaner?

Medverka på kurser och föreläsningar samt andra aktiviteter anordnade av Borlänge Brukshundklubb?

Tveka inte längre! 

Bli medlem, länk till digital anmälan!


Är du redan medlem i annan klubb och vill bli gästmedlem eller familjemedlem betalar du in 120kr till vårt bankgiro och skickar sedan ett mail om det till kassor@borlangebk.se

Detsamma gäller om du är ordinarie medlem i rasklubb som SBK har avelsansvaret för.

Ange medlemsnumret och namnet på den rasklubb du är medlem i på inbetalningskortet.

Bankgiro 5205-4848

Medlemskapet är rullande över 1 år

Följande belopp gäller:

Ordinarie medlem från 1/1-2017
520 kr/år

Som ordinarie medlem får du även SBK´s olycksfallsförsäkring ( Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben). Och som ordinarie får man även tidningen Brukshunden med 6 nr/år. 

Familjemedlem
120 kr/år

Familjemedlem kan du bli om någon i din familj, är bosatt på samma adress, och är ordinarie medlem i Borlänge BK. Ange namnet på den du är familjemedlem med när du betalar in avgiften.

Om du redan är medlem i en annan brukshundklubb och vill bli medlem i Borlänge Brukshundklubb betalar du 120 kr/år. Ange medlemsnumret och namnet på den brukshundklubb du är medlem i  på inbetalningskortet. 

Info från SBK ang medlemskap och försäkring

 

Medlemsbevis: 

Viktigt att man angett sin mailadress så att vi kan skicka ut medlemsbevis (nya medlemmar)  och kallelser till medlemsmöten.

/Kassören